K2 Naturlig

K2 Naturlig inneholder naturlig vitamin K2 fra natto med kalsium og vitamin D.

K2 Naturlig bidrar til å opprettholde normal benbygning, transportere kalsium fra blodet og ut i skjelettet, normale kalsiumnivåer i blodet og til å støtte muskelfunksjon og immunforsvaret normale funksjon.

Samspillet mellom vitamin D og vitamin K2 fører blant annet til at kalsium løsner fra blodåreveggene og bindes til benmassen, der det egentlig hører hjemme. K2 er et vitamin man generelt får for lite av fra «vestens» kosthold. De fleste mennesker vil ha god helsegevinst av å øke inntaket av vitamin K2 ved å endre eller tilpasse nye kostvaner, eventuelt inkludere K2 i sitt daglige kosttilskudd

Professor Jan Oxholm Gordeladze ved Universitetet i Oslo forteller til KK.no http://www.kk.no/helse-kosthold-trening/dette-vitaminet-gir-økt-forbrenning-av-fett-36534 at forskere nå har vist at K2 er viktig for mange kroppsfunksjoner, både når det gjelder å sørge for god helse og behandling av en rekke sykdommer som benskjørhet, hjerte- karsykdommer, overvekt og kreft.


Vitamin D
Mangel på vitamin D, også kalt “solskinnsvitaminet” fordi det dannes når huden din blir utsatt for sollys, svekker immunforsvaret og øker risikoen for å bli forkjølet eller få luftveisinfeksjoner betraktelig. I tillegg kan mangel på vitamin D føre til benmassetap. Dette kan imidlertid motvirkes ved å ta vitaminet som kosttilskudd.

Kalsium
Kalsium er viktig som byggesten i skjelettet. Men det er også av stor betydning for normal funksjon av en rekke celletyper i kroppen, blant annet nerveceller og muskelceller

Alle trenger kalsium til skjelettet sitt.Kalsium er viktig for skjelettet. Allerede fra fosterstadiet brukes kalsium til oppbygging av ben og tenner. Men  fra 30-årsalderen begynner benmassen så smått å minske hos både menn og kvinner. På grunn av hormonendringer i overgangsalderen økes tapet av benmasse hos kvinner som har passert denne alderen, og hvis tapet blir for stort har man lettere for å få brudd.
Jo eldre man er, desto dårligere er kroppens evne til å ta opp kalsium. Eldre mennesker tar kanskje bare opp ca. 20% av det tilførte kalsiumet, mens et spedbarn tar opp 60-80%. Jo mer benmasse en kvinne har bygget opp de første 30 årene av sitt liv, desto mer har hun i prinsippet å tære på når tapet av benmasse økes i og etter overgangsalderen.
Noen mennesker har større risiko for å få for lite kalsium i skjelettet enn andre. Kost, mosjon, røyking, medisinbruk og arvelige anlegg har stor påvirkning på behovet for dette. For lite kalsium i skjelettet gir ikke umiddelbart noen symptomer, men kan føre til økt fare for å brekke armer eller ben.

Kalsiumkarbonat, fortykningsmiddel (cellulose), inulin, antiklumpemiddel (silisiumdioksid),
fortykningsmiddel (magnesiumsalter av fettsyrer), menakinon-7, overflatebehandlingsmiddel
(hydroksypropylmetylcellulose), kolekalsiferol.

Anbefalt dosering: 2 tabletter daglig

Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Kosttilskudd bør ikke erstatte variert kost. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Innhold per døgndose            2 tabletter
Kalsium................................500 mg (62%)*
Naturlig vitamin K2................  45 μg (60%)*
Vitamin D...............................5μg (100%)*
*av referanseverdi

1 Boks inneholder 120 tabletter(beregnet for 2 mnd)

Avtalevilkår for Vitamed AS

Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler
Generelt
Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.
Parter
Selger er:
Vitamed as
Postboks 65
1719 Greåker
Telefon 47 65 58 00
E-post. Post@vitamed.no
Foretaksnummer 987 188 766, og blir i det følgende benevnt ”Vitamed”, ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Vitamed.


Betingelser
Ja takk, jeg ønsker å bli abonnent og send med straks en prøveboks/bokser til introdukjonspris. Som abonnent vil jeg få tilsendt en ny forsendelse hver måned så lenge jeg ønsker det! Jeg er ikke bundet til noen fremtidige kjøp men må gi VitaMed beskjed innen 14 dager etter jeg har motatt min prøveboks/bokser dersom jeg ikke ønsker nye forsendelser. Tilbudet gjelder kun nye abonnenter over 18 år og en gang per hustand.

Betaling
Betaling skjer etterskuddsvis og faktura er lagt ved hver forsendelse i en plastlomme på utsiden av pakken. Vennligst benytt vedlagte giro ved innbetaling. Dette sikrer rask og sikker betaling.

Ved utelatt betaling vil du bli belastet med et purregebyr på kr 70,-. Deretter følges vanlige rutiner for inkasso.

Porto
Alle våre utsendelser har et porto og ekspedisjonsgebyr på kr. 48,-.
 

Abonnement
Vitamed selger produktene på løpende abonnementsbasis, normalt med første levering etter 14 dager og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens,uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.
Abonnementet kan sies opp fortløpende. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse. 
Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under.
Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

 

Ekstra kjøpstrygghet
Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement.
Leveranse
Vi sender våre forsendelser med Posten. Din bestilling kommer hjem i din postkasse ca. 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

 

Betaling
Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes sammen med din forsendelse, og du har  14 dagers betalingsfrist fra fakturadato, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

Priser
Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder. 

Porto- og ekspedisjonsgebyr
Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt.

 

Angre – og returrett
Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse.
Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende,
må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art,
egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som er opplyst bak på din faktura.

 

Personopplysninger
Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Vitamed AS og nære samarbeidspartnere.
Kunden samtykker i at Vitamed AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Kunden samtykker i at nære samarbeidspartnere av Vitamed kan benytte brev og telefon for å markedsføre sine produkttilbud. Samtykket er frivillig, og er gyldig inntil det trekkes tilbake. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, helt eller delvis, kontakt Kundeservice.
Vitamed AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.
Vitamed benytter personprofiler. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21.
For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder.

Du når Kundeservice på telefon 47 65 58 00 hverdager kl. 09.00-15.00. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en e-post til post@vitamed.no. 
For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre- og returrett kontakt Kundeservice.

 

Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

 

Forbehold og ansvarsbegrensninger
Vitamed tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Vitamed kontroll.
Vitamed tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).
Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.Close
Back to links

Bestill i dag

Trenger kun ditt mobilnummer

Du vil ikke bli ringt opp! Vi vil finne informasjonen om deg fra opplysningen. Er du ikke på opplysningen eller at det står feil informasjon der, vil du få mulighet til å endre dette etter bestillingen.

Bestill en prøveboks med K2 Naturlig
1 boks 2 mnd kr 149,-
Videre kr 329,- per 2 mnd

Bestill i dag

Bestill en prøveboks med K2 Naturlig
1 boks 2 mnd kr 149,-
Videre kr 329,- per 2 mnd

Relaterte produkter

Selolje kapsler

Høykonsentrert Omega-3 med de esensielle fettsyrene EPA,DHA og DPA

Selolje Flytende

Seloljeflytende er en smaksnøytral olje inneholder store mengder med omega-3-fettsyrer.

Curcumin Forte

Curcumin i fra gurkemeie tilsatt svart pepperekstrakt for økt opptakelighet