Nattlys forte

Innholder Omega 6 fettsyrer som ikke kroppen selv produserer.
Populær blant kvinner med pms/overgangsplager.
Gunstig ved tørr hud, kløe og eksem.
Må tilføres som kosttilskudd.
De som bruker Vitamed sin Nattlys forte sier at de har fått en bedre hverdag.

Nattlysolje som blir utvunnet planten
(kjempenattlys) er svært populær blant kvinner
mot typiske kvinneplager som symptomer på PMS,
overgangsplager og menstruasjonsubehag.
Undersøkelser viser at kvinner med PMS- eller
overgangsplager opplever meget god effekt
etter inntak av nattlysolje. Dette kommer
av at nattlysblomsten er rik på et aktivt
virkestoff som heter GLA (gammalinolensyre).
GLA tilhører de essensielle (livsviktige)
fettsyrene. Kvinner som har for lite av disse
fettsyrene, plages sterkere av symptomer
på premenstruelle spenninger (PMS) fordi
underskuddet påvirker hormonbalansen.

Verdt å vite!

Historisk har planten blitt benyttet
i behandlingen av en rekke helseplager.
Eksem, hudplager, betennelser, revmatiske plager,
fordøyelsesproblemer, sår hals og
høyt kolesterol er bare noen av helseplagene som
er blitt behandlet ved hjelp av nattlysplanten.
Røttene, stilkene, bladene og blomsterknoppene
til kjempenattlys kan alle spises, og tidligere
ble stilken og bladene også brukt til å lage
ekstrakter eller omslag for å behandle hudplager,
lindre betennelser og sår i huden.
 
I moderne tid er det likevel nattlysolje,
oljen fra plantens frø, som er mest populært å
bruke innen naturmedisin. Oljen er rik på viktige
fettsyrer, og kan ha en rekke gode effekter
i kroppen.
 
Nattlysolje inneholder viktige fettsyrer
Nattlysolje er først og fremst en av våre beste kilder
til den essensielle fettsyren gammalinolensyre,
forkortet GLA. Oljen kan inneholde så mye
som 15% gammalinolensyre, og 70% linolensyre
som kroppen kan omdanne til GLA.
Denne syren er viktig for å opprettholde en sunn
og fin hud, og nattlysolje er derfor tradisjonelt
sett hyllet for sine egenskaper som behandling
mot hudplager som eksem og uren hud,
samt betennelseri kroppen og leddsmerter.
 
I senere tid har det også vist seg at oljen fra
kjempenattlys ser ut til å ha en
positiv effekt på plager som rammer kvinner,og
brukes i dag for å minske premenstruelle
symptomer,lindre brystsmerter og redusere
hetetokter og andre plager forbundet
med overgangsalderen.

Ingredienser:
Nattlysolje (Oenotherae biennis oleum), gelatin, stabilisator (glyserol)

Anbefalt dosering: 2 kapsler daglig
Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Kosttilskudd bør ikke erstatte variert
kost. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Innhold per døgnsdose                 2 kapsler
Nattlysolje......................................2000 mg
Hvorav Omega-6
-GLA (gammalinolensyre) ..................200 mg

1 boks med Nattlys forte innholder 60 stk kapsler og er beregnet til 1 mnd.

Avtalevilkår for Vitamed AS

Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler
Generelt
Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.
Parter
Selger er:
Vitamed as
Postboks 65
1719 Greåker
Telefon 47 65 58 00
E-post. Post@vitamed.no
Foretaksnummer 987 188 766, og blir i det følgende benevnt ”Vitamed”, ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Vitamed.


Betingelser
Ja takk, jeg ønsker å bli abonnent og send med straks en prøveboks/bokser til introdukjonspris. Som abonnent vil jeg få tilsendt en ny forsendelse hver måned så lenge jeg ønsker det! Jeg er ikke bundet til noen fremtidige kjøp men må gi VitaMed beskjed innen 14 dager etter jeg har motatt min prøveboks/bokser dersom jeg ikke ønsker nye forsendelser. Tilbudet gjelder kun nye abonnenter over 18 år og en gang per hustand.

Betaling
Betaling skjer etterskuddsvis og faktura er lagt ved hver forsendelse i en plastlomme på utsiden av pakken. Vennligst benytt vedlagte giro ved innbetaling. Dette sikrer rask og sikker betaling.

Ved utelatt betaling vil du bli belastet med et purregebyr på kr 70,-. Deretter følges vanlige rutiner for inkasso.

Porto
Alle våre utsendelser har et porto og ekspedisjonsgebyr på kr. 48,-.
 

Abonnement
Vitamed selger produktene på løpende abonnementsbasis, normalt med første levering etter 14 dager og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens,uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.
Abonnementet kan sies opp fortløpende. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse. 
Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under.
Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

 

Ekstra kjøpstrygghet
Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement.
Leveranse
Vi sender våre forsendelser med Posten. Din bestilling kommer hjem i din postkasse ca. 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

 

Betaling
Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes sammen med din forsendelse, og du har  14 dagers betalingsfrist fra fakturadato, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

Priser
Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder. 

Porto- og ekspedisjonsgebyr
Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt.

 

Angre – og returrett
Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse.
Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende,
må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art,
egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som er opplyst bak på din faktura.

 

Personopplysninger
Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Vitamed AS og nære samarbeidspartnere.
Kunden samtykker i at Vitamed AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Kunden samtykker i at nære samarbeidspartnere av Vitamed kan benytte brev og telefon for å markedsføre sine produkttilbud. Samtykket er frivillig, og er gyldig inntil det trekkes tilbake. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, helt eller delvis, kontakt Kundeservice.
Vitamed AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.
Vitamed benytter personprofiler. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21.
For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder.

Du når Kundeservice på telefon 47 65 58 00 hverdager kl. 09.00-15.00. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en e-post til post@vitamed.no. 
For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre- og returrett kontakt Kundeservice.

 

Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

 

Forbehold og ansvarsbegrensninger
Vitamed tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Vitamed kontroll.
Vitamed tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).
Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.Close
Back to links

Bestill i dag

Trenger kun ditt mobilnummer

Du vil ikke bli ringt opp! Vi vil finne informasjonen om deg fra opplysningen. Er du ikke på opplysningen eller at det står feil informasjon der, vil du få mulighet til å endre dette etter bestillingen.

Bestill en prøveboks med Nattly forte.
1 boks 1 mnd kr 99,-
Videre kr 209,- per måned

Bestill i dag

Bestill en prøveboks med Nattly forte.
1 boks 1 mnd kr 99,-
Videre kr 209,- per måned

Relaterte produkter

Fema Forte

Fema forte bidrar til å opprettholde normale slimhinner,normal hud,normalt hår og bidrar til normale knokler.

Selolje kapsler

Høykonsentrert Omega-3 med de esensielle fettsyrene EPA,DHA og DPA

Curcumin Forte

Curcumin i fra gurkemeie tilsatt svart pepperekstrakt for økt opptakelighet