Fema Forte

Bra for hud, hår, negler og slimhinner.
Havtorn er rik på vitamin C som igjen er med på å bidra til immunsystemets normale funksjon.
Gunstig mot overgangsplager.
Inholder K2 som er gunstig for knokler og bein.

Fema forte består av havtornolje, soya, biotin og vitamin K2 .

Biotin har en rekke viktige funksjoner i kroppen. Vitaminet er viktig for cellevekst,det fungerer som en katalysator i syntesen av fettsyrer og hem-oglobin, det bidrar i opptaket av makronærings-stoffer som fett, karbohydrater og protein, og hjelper til med forbrenningen av fett og amino-syrer. Biotin er også viktig i nedbrytingen av glyko-gen, det bidrar i en rekke metabolske reaksjoner i kroppen i forbindelse med overføring av karbon-dioksid og det aktiverer flere bakteriekjempene enzymer. I tillegg er biotin med på å opprettholde normalfunksjonen i nervesystemet,og er et viktig vitamin for hud,hår,negler og slimhinner

Havtornolje

Havtorn er et veldig unikt bær som har et høyt inn-hold av de gunstige flerumettede fettsyrene omega-3- og 6, og er også rik på mange vitaminer.Innholdet av vitamin C i ett lite bær tilsvarer innholdet av vitamin C i en hel appelsin. Havtorn  inneholder også ulike former for vitamin B:B1, B2, B3, B5, B6, B12 og vitamin A, E og K, 7 ulike flavonoider, kar-oten, folsyre, samt mineraler og sporstoffer som blant annet fosfor, kalium, kalsium, kobber, mangan, magnesium, natrium, jern og sink.

HAVTORN FOR EN VAKKER HUD

Havtornolje ser ut til å kunne bidra til en normal vakker hud.Undersøkelser viser også at oljen kan være fin for aldrende hud.Årsakene til dette er blant annet den høye konsentrasjonen av de gunstige og essensielle fettsyrene omega-3 og 6 og det høye innholdet av antioksidanter.

Soya en rik kilde til naturlig Østrogen uten bivirk-ninger.

Når en kvinne blir 40-50 år begynner en forandring i kroppens hormonproduksjon og eggcelleproduk-sjon.Overgangsalderen kjennetegnes av en uregel-messig menstruasjon og en rekke andre mulige plager som hetetokter, tørrhet i skjeden og humørsvingninger. Årsaken til det hele ligger i reduksjonen av østrogen i kroppen.For lite østrogen fører også til større fare for benskjørhet som er et økende problem.

Kroppen trenger mer vitamin K2

Forskning fra Universitetet i Oslo (UiO) viser at vitaminet K2 styrker beinvevet ved betennelser. Professor Jan Oxholm Gordeladze mener de fleste vil ha nytte av å få opp nivået av K2 i kroppen, og forteller om flere gunstige effekter av K2.
Gordeladze forteller at man i dag har gode bevis for at K2 virker på flere måter og at et økt inntak kan ha mye å bety for folkehelsa. Det er også vist at K2 kan beskytte mot åreforkalking. Fibroblastene, de elastiske cellene i blodårene, blir også påvirket av betennelser. De kan begynne å nedfelle kalk, som kan gi uønsket åreforkalkning. Tilførsel av K2 kan forhindre dette. Det samme gjelder også for såkalte vaskulære interstitielle celler (VICs) i hjerteklaffer, som slutter å danne kalk og dermed kan bevare en optimal pumpeeffekt i hjertet.
Gordeladze mener at det alltid har vært mangel på K2 i befolkningen i Norge. Han understreker at de som må ta kalsiumtilskudd, bør ta K2 i tillegg. K2 hjelper kroppen å fjerne kalsiumet fra bløtvev og dirigere det ut til skjelettet

Ingredienser:
Havtornolje,gelatin,soyaekstrakt(Glycine max*),
konsistensmiddel(glyserol,silisumdioksid),
overflatebehandlingsmiddel(bivoks),
menakinon,D-biotin. *utvunnet av GMO fro soya

Innhold per døgndose:    1 kapsel
Havtornolje              500 mg
Hvorav:
 Omega-9                  116 mg
 Omega-7                   67 mg
Soyaekstrakt             100 mg
-hvorav isoflavoner      40 mg
Biotin                  50µg(100*)
Vitamin K2           25µg (33*)
 
* % av referanseverdi RDI  

Avtalevilkår for Vitamed AS

Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler
Generelt
Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.
Parter
Selger er:
Vitamed as
Postboks 65
1719 Greåker
Telefon 47 65 58 00
E-post. Post@vitamed.no
Foretaksnummer 987 188 766, og blir i det følgende benevnt ”Vitamed”, ”vi” eller ”oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din”, ”ditt” eller ”kunden”. Personen må være fylt 18 år for å bli kunde av Vitamed.


Betingelser
Ja takk, jeg ønsker å bli abonnent og send med straks en prøveboks/bokser til introdukjonspris. Som abonnent vil jeg få tilsendt en ny forsendelse hver måned så lenge jeg ønsker det! Jeg er ikke bundet til noen fremtidige kjøp men må gi VitaMed beskjed innen 14 dager etter jeg har motatt min prøveboks/bokser dersom jeg ikke ønsker nye forsendelser. Tilbudet gjelder kun nye abonnenter over 18 år og en gang per hustand.

Betaling
Betaling skjer etterskuddsvis og faktura er lagt ved hver forsendelse i en plastlomme på utsiden av pakken. Vennligst benytt vedlagte giro ved innbetaling. Dette sikrer rask og sikker betaling.

Ved utelatt betaling vil du bli belastet med et purregebyr på kr 70,-. Deretter følges vanlige rutiner for inkasso.

Porto
Alle våre utsendelser har et porto og ekspedisjonsgebyr på kr. 48,-.
 

Abonnement
Vitamed selger produktene på løpende abonnementsbasis, normalt med første levering etter 14 dager og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens,uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.
Abonnementet kan sies opp fortløpende. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse. 
Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet, se nærmere om dette i punktet under.
Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

 

Ekstra kjøpstrygghet
Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement.
Leveranse
Vi sender våre forsendelser med Posten. Din bestilling kommer hjem i din postkasse ca. 14 dager etter at vi har mottatt bestillingen. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

 

Betaling
Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes sammen med din forsendelse, og du har  14 dagers betalingsfrist fra fakturadato, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

Priser
Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder. 

Porto- og ekspedisjonsgebyr
Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt.

 

Angre – og returrett
Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse.
Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende,
må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art,
egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet som er opplyst bak på din faktura.

 

Personopplysninger
Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Vitamed AS og nære samarbeidspartnere.
Kunden samtykker i at Vitamed AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Kunden samtykker i at nære samarbeidspartnere av Vitamed kan benytte brev og telefon for å markedsføre sine produkttilbud. Samtykket er frivillig, og er gyldig inntil det trekkes tilbake. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, helt eller delvis, kontakt Kundeservice.
Vitamed AS er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.
Vitamed benytter personprofiler. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21.
For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder.

Du når Kundeservice på telefon 47 65 58 00 hverdager kl. 09.00-15.00. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en e-post til post@vitamed.no. 
For informasjon om våre klage- og erstatningsordninger i forbindelse med reklamasjon og/eller angre- og returrett kontakt Kundeservice.

 

Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

 

Forbehold og ansvarsbegrensninger
Vitamed tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor Vitamed kontroll.
Vitamed tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).
Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.Close
Back to links

Bestill i dag

Trenger kun ditt mobilnummer

Du vil ikke bli ringt opp! Vi vil finne informasjonen om deg fra opplysningen. Er du ikke på opplysningen eller at det står feil informasjon der, vil du få mulighet til å endre dette etter bestillingen.


1 boks 2 mnd kr 139,-
Videre kr 369,- per 2 mnd

Bestill i dag


1 boks 2 mnd kr 139,-
Videre kr 369,- per 2 mnd

Relaterte produkter

Nattlys forte

Nattlys er en rik kilde for GLA og andre essensielle omega-6-fettsyrer som kroppen selv ikke produserer

Betakaroten

En sikker og naturlig kilde til betakaroten

K2 Naturlig

K2 Naturlig inneholder naturlig vitamin K2 fra natto med kalsium og vitamin D.